PLÁN AKCÍ NA TENTO MĚSÍC

 • vycházka do přírody
 • 26. 6. Zahradní slavnost

    

       ČERVEN – HURÁ NA PRÁZDNINY

 

 • Osvojit si dovednosti k podpoře bezpečnosti
 • Ochraňovat osobní soukromí a bezpečí
 • Vytvářet základní kulturní a společenské postoje, připravovat společné zábavy a slavnosti

 

 1. Dítě a jeho tělo
 • Ovládat pohybové aparát a tělesné funkce
 • Zvládat sebeobsluhu, základní hygienické návyky
 • Upozorňovat na nebezpečí poranění při letních aktivitách

 

 1. Dítě a psychika
 • Rozvíjet fantazii a vynalézavost
 • Znát a pojmenovat dopravní prostředky
 • Umět odmítnou účastnit se nebezpečných činností
 • Umět myslet kreativně, vymýšlet činnosti
 1. Dítě a ten druhý
 • Bránit se projevům násilí
 • Chránit si své soukromí
 • Dbát na bezpečí
 1. Dítě a společnost
 • Utvořit si základní představu o tom, co je dobré, špatné, co se smí, co se nesmí
 • Vytvářet  a udržovat přátelství
 1.  Dítě  a svět
 • Poznávání jiných kultur
 • Vytváření povědomí o širším úrodním i kulturním prostředí
 • Uvědomovat si nebezpečí se kterým se může dítě ve svém okolí setkat