ŠKOLNÍ ŘÁD

1. O přijetí dítěte do Zařízení péče o děti předškolního věku při SZZ Krnov rozhoduje ředitel SZZ Krnov a vedoucí učitelka na základě        podané a řádně vyplněné přihlášky.

2. Práva a povinnosti rodičů – zákonných zástupců a dětí
                     > rodiče mají právo na informace o pobytu dítěte v zařízení
                     > rodiče mají právo seznámit se s provozním řádem aj. směrnicemi zařízení    
                     > rodiče mají právo pobývat s dítětem v zařízení
                     > rodiče mají povinnost zabezpečit vybavení dítěte a spolupracovat
                         s pedagogy zařízení
                     > děti mají nárok na čisté a podnětné prostředí i kvalifikovanou péči
                     > děti mají nárok na zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví včetně pestré stravy a individuální přístup

3. Na začátku docházky dítěte vyplní rodiče evidenční list, v němž sdělí potřebné údaje. Rodiče jsou povinni ihned nahlásit vedoucí učitelce jakékoliv změny.

4. Provoz zařízení je od 6:00 do 18:00 hodin resp. dle potřeb rodičů pondělí až pátek. Rodiče osobně předávají dítě přítomné učitelce.

5. Rodiče mohou přivádět a vyzvedávat dítě v průběhu dne, avšak vždy po domluvě s vedoucí učitelkou, nejlépe však dle doporučených časů denního rozvrhu zařízení.

6. Rodiče písemným prohlášením oznamují, kterým dospělým osobám lze dítě předat po skončení jeho denní docházky do našeho zařízení.

7. Rodič předává do zařízení jen zdravé dítě.

8. Rodiče sdělují neprodleně vedoucí učitelce resp. přítomné učitelce jakékoliv změny zdravotního stavu dítěte.

9. Rodiče nedávají dětem s sebou do zařízení léky, jiná léčiva ani nevhodné předměty.

10. Rodiče se podřizují veškerým zdravotním opatřením, která budou na základě hygienických norem prováděna. Dodržujte:
                   - vhodný oděv a obuv dítěte, aby mohlo vykonávat veškeré činnosti
                   - označení oblečení, v šatnách ukládejte věci na obrázkem označené místo
                   - 1x týdně (v pátek) vezměte s sebou domů pyžamko aj. na vyprání event.
                      papuče na umytí podrážek
                   - používání návleků při vstupu do herny
                   - čistotu v areálu budovy i zahrady zařízení
                   - zákaz kouření, vodění psů a ostatních zvířat do objektu

11. Rodiče projednávají s vedoucí učitelkou event. přítomnou učitelkou organizační změny, které se týkají dítěte (docházka, apod.) taktéž ostatní připomínky, a to osobně, telefonicky nebo emailem.

12. Rodiče postupují obdobně v požadavcích o změnách stravování dítěte.

13. Rodiče oznamují jakoukoliv nepřítomnost dítěte v našem zařízení neprodleně vedoucí učitelce osobně, telefonicky nebo emailem event. přítomné učitelce.


Kontakt

Sdružeňáček-krnov

I. P. Pavlova 9
Krnov
794 01


554 690 236, 554 690 237

Facebook stránky: Sdružeňáček Krnov

Foto: www.sdruzenacek-krnov.rajce.idnes.cz