Zdravotní stav

Milí rodiče,

v níže podepsaných případech je pedagog povinen Vás informovat o změně zdravotního stavu Vašeho dítěte a Vy jste povinni - co nejdříve je to možno - si dítě ze školky vyzvednout:

  • dítě má teplotu, horečku
  • dítě zvrací, má průjem
  • dítě má vši
  • dítě jeví známky jiného onemocnění

Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.

Buďte prosím ohleduplní nejen k druhým, ale i ke svému dítěti.

Děkujeme