PRAVIDELNÉ AKCE, KROUŽKY

V letních měsících kroužky nejsou.

HUDEBNĚ - POHYBOVÝ KROUŽEK
  • úterý 14:15
  • sl. Zuzana Venháčová

LOGOPEDIE

  •  středa od 8:00, individuálně 

  • pí. Kornelová

ŠACHY
  • středa 9:00
  • pí. Kubelová

DRAMAŤÁČEK

  • středa 14:15

  • pí. Gaudková

 

Zapište své dítko co nejdříve.
 

Sauna - leden, únor

Dítko sebou potřebuje pouze pitíčko.
Na 1 saunování se vybírá 35 korun.

Tělocvična

Jen v zimních měsících. - pohybové aktivity v tělocvičně ZŠ Janáčkovo náměstí.