Jak s dětmi pracujeme?

S dětmi pracujeme dle individuálního plánu sestaveného pro každé dítě od 3 let dle jeho aktuálních potřeb. Tento plán je Vám kdykoliv k dispozici k nahlédnutí. Vzhledem k věkové různorodosti dětí rozdělujeme i činnosti podle věku a schopností dítěte. Přednostně se aktivit mimo školku zúčastňují děti starší tří let a děti, které zvládají základy sebeobsluhy a hygieny.

Rozdělení dětí podle věku:

Broučci - 2 roky
Zajíčci - 3 roky
Medvídci - 4 roky
Lvíčci - 5 let